AssetPlus Envanter Takip Programı

Envanter kaydı, yönetimi ve takibinde AssetPlus'a güvenin; envanterinizin tüm hareketlerini AssetPlus envanter programı ile kolayca izleyin.

AssetPlus Türkiye'nin En Güçlü Envanter Yönetim Çözümü

AssetPlus Envanter Takip Yazılımı Özellikler

service-icon
Web & Cloud Tabanlı Uygulama

Web tabanlı uygulama kendi sunucularınızda veya bulut ortamında barındırma. Kullanıcı dostu arayüz.

çoklu menü
Çoklu Menü Kullanımı

Farklı menüler ile envanter giriş, transfer, bilgi güncelleme, çıkış, amortisman, sözleşme vb. işlemlerin yapılması.

barkod teknolojisi
Rfid Barkod Demirbaş Kaydı ve Takibi

QR, linear, RF-ID barkod teknoloji altyapısı ile demirbaş sayımı ve takibi ve barkod ve seri no eşsizliği.

hiyerarşik yapı icon
Hiyerarşik Yapı

Envanter kategorilerinin ve lokasyonların hiyerarşik ve derin yapıda oluşturulabilmesi. Hiyerarşik ve derin lokasyon kırılımı oluşturabilme ve lokasyonlara tip ve kategoriler tanımlayabilme ve raporlama.

mobil uygulama
Mobil Uygulama İle Envanter Yönetimi

Android tabanlı online mobil uygulaması aracılığıyla demirbaş sayım ve spot kontrol operasyonlarının hızlı ve doğru bir şekilde ilerlemesi.

service-icon
E-mail Bildirimleri

Anlık, planlı, durum, entegrasyon vb. 50 üzeri e-posta bildirimi

Esnek entegrasyon
Esnek Entegrasyon

Personel, lokasyon, irsaliye, fatura vb. bilgiler için esnek entegrasyon. ERP, satın alma, muhasebe, insan kaynakları, Microsoft Active Directory, CAS / IDM (SSO), SCCM, Yardım Masası, OTVT sistemleri, in-house özel yazılımlar vb. yazılımlarla entegre olabilmesi

elektronik matbu zimmet yönetimi
Zimmet Formu

Elektronik ve matbu zimmet yönetimi. Kişiye veya lokasyona envanter zimmet özelliği. Bireysel zimmet veya lokasyon zimmetini onay ve red süreci. Sistem tarafında kişi veya lokasyon zimmet formu oluşturma.

Geniş Yetkilendirme
Geniş Yetkilendirme

Menü, işlem, lokasyon ve envanter kategorisi bazlı yetkilendirme.

Amortisman Hesaplama
Amortisman Hesaplama

Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun amortisman hesaplama. Amortisman dışı sabit kıymetlerin ayrı bir şekilde takip edilebilmesi.

Envanter Risk Takibi
Envanter Risk Takibi

AssetPlus envanter takip uygulaması, varlık risk değerlendirmesini DDO ve ISO 27001 uyumuyla birleştirerek envanterlerinizin risk formlarını kolayca oluşturulması.

Raporlama
Raporlama

Envanter kategorisi, marka, model, lokasyon, departman, kişi, hareket/işlem, değer, fiziksel, kullanım, envanter maliyeti, sahiplik durumu vb. bazlı kapsamlı raporlama

envanter gelişmiş -bilgisi
Envanter Gelişmiş Bilgileri

Envanter kategori/tipi bazlı ek özellik kazandırma ve raporlama

Esnek envanter tanımlama
Esnek Tanımlama

Destek bağımsız kategori, tip, marka, model, lokasyon, personel, garanti, kontrat vb. tanımlama

Envanter Kayıt Bilgileri
Envanter Kayıt Bilgileri

İşlem tipi (satın alma, kiralama vb.) tedarikçi, irsaliye, fatura vb. bilgilerin kayıt altında tutulması.

Envanter Geçmiş ve Log Kaydı
Geçmiş ve Log Kaydı

Tüm iş ve işlemler (envanter hareketleri, işlemleri) ile ilgili iz kaydı oluşturma ve personel envanter geçmişi

Envanter Doküman Ekleme
Doküman Ekleme

İrsaliye, zimmet formu, fatura, kontrat/sözleşme, kılavuz vb. dokümanların sisteme eklenebilmesi.

Stok Depo Yönetimi
Stok Depo Yönetimi

Sarf malzemelerin adetsel, seri numarası takibinin yapılabilmesi ve tüketim hızının ölçümlenmesi.

Excel ile Toplu Envanter Yükleme
Excel İle Toplu İşlem

Excel’e alma ya da Excel’den alma ile toplu işlemler yapabilme.

Gsm hat takibi
GSM Hat Takibi

GSM hat tüketimlerinin kişi bazında takip edilebilmesi ve raporlanabilmesi

Yan Hak Yönetimi
Yan Hak Yönetimi

Şirket çalışanlarının unvanlarına göre verilen yan hakların kullanımı takip edilerek raporlanması, değişim süresi gelen ürünler için e-posta bildirimi yapılması ve terfi eden kullanıcılara hak ettikleri envanterlerin atanması.

Harita Desteği
Harita Desteği

Envanterlerin koordinat bilgileri (X ve Y) Google Maps üzerine girilerek, envanterlerin durumunun takip edilmesi, harita üzerinde özelleştirilmiş sorgular oluşturularak envanterlerin takibinin sağlanması.

envanter kaydı yönetim takip programı yazılımı uygulaması

AssetPlus Envanter Yönetimi

AssetPlus envanter yönetim yazılımı çözümü web ve barkod teknolojisi (Linear, QR, RF-ID vb.) tabanlı bir uygulama olup sistem envantere ait tüm süreçlerin uçtan uca yönetilmesini ve raporlanabilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle envanter yaşam döngüsü envanter takip programı olarak da adlandırılmaktadır.

AssetPlus sistem mantığı (logic) aitlik üzerine kurgulanmış olup, her bir envanterin bir kişi ya da lokasyona ait olması gerekmektedir. Kişi harici ortak kullanım alanı/lokasyonlara atanan envanterler sorumlu yetkililer tarafından işlenmekte olup tüm zimmetli kişiler ve lokasyon yetkileri için elektronik onaylama ya da reddetmek süreci işletilebilmektedir.

AssetPlus ile sektör bağımsız olarak envanterlerin barkod ve RF-ID teknolojisiyle kişi, lokasyon, departman, teknik servis ve bunlar arasındaki transfer süreçleri, maliyetleri de dahil olmak üzere envanterin işletmeye girişi ve çıkışı da dahil olmak üzere tüm süreçlerinin yönetilmesi sağlamaktadır. Ayrıca envantere ait garanti, bakım anlaşması, periyodik bakımlarıyla birlikte envanterlerin sahiplik durumu, garanti ve sigorta bilgilerinin de takip edilmesini sağlamaktadır.

İşletmeler yalnız envanterini değil, kiralık, demo, konsinye ürünlerini de AssetPlus ile takip edebilmektedir. Bu nedenle envanter yönetim sistemi olarak adlandırılmıştır.

Sistem üzerinden bir envanterin geçmişi sorgulanabildiği gibi kişilerin envanter geçmişi de sorgulanabilmekte ve raporlanabilmektedir. Lokasyon, ürün ya da hepsinin anlık olarak raporu sistemden alınabilmektedir.

Envanter programı aracılığıyla demirbaş, envanter, sarf/stok, anlaşma/kontrat, amortisman (IFRS 16 desteklemektedir) yönetimleri tek bir sistem üzerinden merkezi olarak yapılabilmektedir.

Sisteme özel geniş spektrumlu bir yetkilendirme yapısı olup kullanıcılar ürün kategorisi ve lokasyona göre yetkilendirilebilmektedir. Yetkilendirme sadece genel müdürlük 2. kat bt ekipmanları için verilebileceği gibi tüm lokasyonlar ve ürün kategorileri için de verilebilmektedir.

AssetPlus envanter kaydı ve yönetiminin ötesinde SOX, COBIT, ISO ve ITIL standartlarını destekleyici raporlar üretmektedir.

Dijital Dönüşüm Ofisi (DDO) risk yönetimi ve ISO 27001 risk yönetimi özellikleri de AssetPlus yazılımına entegre edilmiştir. Bu sayede işletmeler, güvenlik açıklarını tespit etmek, riskleri yönetmek ve ISO 27001 standardına uyum sağlamak için AssetPlus'ı kullanabilirler. Sistem, risk değerlendirmesi, risk yönetimi süreçleri, kontrollerin izlenmesi ve güvenlik politikalarının uygulanması gibi özellikleri içermektedir..

AssetPlus, envanter yönetimi ve risk yönetimi alanında kapsamlı bir çözüm sunmaktadır, böylece işletmeler envanterlerini etkin bir şekilde yönetebilir ve güvenliklerini sağlayabilirler..

Siz De Envanterinizi Kolayca Yönetebilirsiniz

Assetplus ile tüm demirbaşlarınızı kontrol altına almak ve kolayca takibini yapabilmek için bize ulaşın.